Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


Statistické údaje - rok 2011

03.10.2013 10:11

Data z Veřejné databáze ČSU

Uživatelská tabulka  
Období: 26.3.2011
 
 Smilovice - obec/město (okr. Frýdek-Místek)
Počet obyvatel s obvyklým pobytem celkem (souhrn) celkem 714
ekonomická aktivita celkem 714
v tom ekonomicky aktivní 344
v tom zaměstnaní 321
nezaměstnaní 23
ekonomicky neaktivní 351
nezjištěno 19
náboženská víra celkem 714
z toho věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti 300
z toho Církev adventistů sedmého dne -
Církev bratrská .
Církev československá husitská -
Církev římskokatolická 84
Českobratrská církev evangelická 5
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi -
Pravoslavná církev v českých zemích -
Slezská církev evangelická augsburského vyznání 149
Starokatolická církev v ČR -
věřící - nehlásící se k žádné církvi ani nábož. společnosti 61
bez náboženské víry 113
neuvedeno 240
národnost celkem 714
z toho česká 414
moravská 8
slezská 5
slovenská 6
maďarská 1
německá -
polská 155
romská 1
ruská -
ukrajinská -
vietnamská -
neuvedeno 101
nejvyšší ukončené vzdělání (věk 15 a více) celkem 599
z toho bez vzdělání 3
základní vč. neukončeného 105
střední vč. vyučení (bez maturity) 173
úplné střední s maturitou 193
nástavbové studium 14
vyšší odborné vzdělání 6
vysokoškolské 94
z toho bakalářské 14
magisterské 77
pohlaví celkem 714
muž 367
žena 347
rodinný stav celkem 714
z toho svobodní 276
ženatí/vdané 358
rozvedení 36
ovdovělí 44
státní občanství celkem 714
z toho Česká republika 703
mimo ČR (cizinci) 6
Bulharská republika .
Běloruská republika .
Čínská lidová republika .
Francouzská republika .
Spolková republika Německo -
Italská republika .
Republika Kazachstán .
Mongolsko .
Moldavská republika .
Polská republika 4
Rakouská republika .
Rumunsko .
Ruská federace -
Slovenská republika 2
Spojené království Velké Británie a Severního Irska .
Spojené státy americké .
Vietnamská socialistická republika -
Ukrajina -
dvojí občanství .
bez státního občanství -
věk (5-leté skupiny) celkem 714
věk 0 - 14 let 115
15 - 19 let 52
20 - 24 let 38
25 - 29 let 36
30 - 34 let 67
35 - 39 let 65
40 - 44 let 33
45 - 49 let 57
50 - 54 let 60
55 - 59 let 49
60 - 64 let 38
65 - 69 let 31
70 - 74 let 29
75 - 79 let 10
80 - 84 let 18
85 a více let 15
nezjištěno 1
věk (před-/po-/produktivní) celkem 714
věk
 
 

Statistické údaje - rok 2001

10.04.2008 21:53