Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


47/2017 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

18.09.2017 14:29 (platnost do: 18.09.2017)
 
 

46/2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MZE

15.09.2017 14:48

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 55197/2017-MZE-16212
 
 

45/2017 Informace SPOS - Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - 2020

12.09.2017 14:21

Sdružení obcí povodí Stonávka (SOPS)
Střednědobý rozpočtový výhled SOPS na období r. 2018 - 2020, je vyvěšen na internetových stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonaxu.

45/20017
Vyvěšeno dne: 12.9.2017
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.
 
 

44/2017 Veřejná vyhláška - MSK

11.09.2017 11:55 (platnost do: 10.10.2017)

Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání
 
 

43/2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017

29.08.2017 07:49

Rozpočtové opatření naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu.

43/20017
Vyvěšeno dne: 29.8.2017
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.
 
 

42/2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

29.08.2017 07:44
 
 

41/2017 Oznámení - volby

01.08.2017 13:53

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
 
 

32/2017 Informace SPOS - Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky

23.06.2017 11:41
 
 

28/2017 Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2016

13.06.2017 12:59


Závěrečný účet naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu.

28/20017
Vyvěšeno dne: 13.6.2017
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.
 
 

25/2017 Informace SOPS - rozpočtové opatření č. 1

29.05.2017 09:38