Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


37/2017 37. zasedání obce

19.07.2017 16:46
 
 

36/2017 Výzva k podání nabídky více zájemcům

14.07.2017 15:02

-
Rekonstrukce VO
 
 

35/2017 MěÚ Třinec - Veřejná vyhláška

10.07.2017 10:52

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

lokalita v blízkosti autobusových zastávek: Smilovice u myslivecké chaty, Guty - konečná, škola, hospoda a Komorní Lhotka - Kamenec

 
 

34/2017 Nařízení města Třinec č.7/2017, kterým se vydává Tržní řád

10.07.2017 10:49
 
 

33/2017 Nařízení města Třinec č. 5/2017, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

10.07.2017 10:48
 
 

32/2017 Informace SPOS - Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky

23.06.2017 11:41
 
 

31/2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky

23.06.2017 11:38
 
 

30/2017 36. zasedání zastupitelstva obce

16.06.2017 15:10 (platnost do: 27.06.2017)
 
 

29/2017 Oznámení

13.06.2017 13:01 (platnost do: 20.07.2017)

-
vstupy na pozemky v trase vedení VVN 400kV V404 Nošovice - Varín
 
 

28/2017 Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2016

13.06.2017 12:59


Závěrečný účet naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu.

28/20017
Vyvěšeno dne: 13.6.2017
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.