Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


57/2017 Oznámení - volby prezidenta republiky

13.11.2017 09:40 (platnost do: 29.01.2018)

.
1. Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
2. Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
3. Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
 
 

56/2017 Rozpočtové opatření č. 7/2017

13.11.2017 08:30 
 

55/2017 40. zasedání zastupitelstva obce

10.11.2017 14:35
 
 

54/2017 MZE - OOP - Veřejná vyhláška

08.11.2017 17:17 (platnost do: 24.11.2017)

zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni
účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.
 
 

48/2017 Volby oznámení - schůzka členů OVK

20.09.2017 12:21
 
 

46/2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MZE

15.09.2017 14:48

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 55197/2017-MZE-16212
 
 

45/2017 Informace SPOS - Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - 2020

12.09.2017 14:21

Sdružení obcí povodí Stonávka (SOPS)
Střednědobý rozpočtový výhled SOPS na období r. 2018 - 2020, je vyvěšen na internetových stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonaxu.

45/20017
Vyvěšeno dne: 12.9.2017
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.
 
 

43/2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017

29.08.2017 07:49

Rozpočtové opatření naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu.

43/20017
Vyvěšeno dne: 29.8.2017
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.
 
 

42/2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

29.08.2017 07:44
 
 

32/2017 Informace SPOS - Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky

23.06.2017 11:41