Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


18/2017 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2016

21.04.2017 12:13 (platnost do: 23.05.2017)


Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
2. Účetní závěrka obce Smilovice k 31. 12. 2016 – a,b,c
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2016
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2016 - a,b+c, d
5. Roční výkaz o knihovně za rok 2016

 
 

17/2017 34. zasedání zastupitelstva obce

13.04.2017 11:59
 
 

16/2017 SPÚ - opravené rozhodnutí

05.04.2017 16:35 (platnost do: 22.04.2017)
 
 

15/2017 Veřejnoprávní smlouva r. 2017 - Farní sbor SCEAV v Komorní Lhotce

05.04.2017 12:25 (platnost do: 06.04.2020)


- rekonstrukce evangelické kaple ve Smilovicích: oprava fasády
 
 

6/2017 Veřejnoprávní smlouva - SC Smilovice

06.03.2017 09:49 (platnost do: 07.03.2020)

o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce - rok 2017
 
 

3/2017 SPÚ - Rozhodnutí JPÚ

30.01.2017 17:27


lokalita „Zálesí"
 
 

37/2016 Veřejnoprávní smlouva - Dodatek č. 1

20.07.2016 16:34 (platnost do: 21.07.2019)

Příjemce:
a) SC Smilovice, z. s., IČO: 61984159
 
 

15/2016 Veřejnoprávní smlouvy (r. 2016)

06.04.2016 15:11 (platnost do: 07.04.2019)

o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce

Příjemci:
a) SC Smilovice, z. s., IČO: 61984159
b) Farní sbor církve evangelické a. v. v Komorní Lhotce, IČO: 69609802
 
 

29/2014 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb.,

07.08.2014 13:32 (platnost do: 02.01.2024)