Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


zpět

MAS Pobeskydí - informace o vyhlášené výzvě


22.03.2017 07:39 

– operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
Výzva je zaměřena na následující Fiche: 
 Investice do zemědělství 
 Zemědělské produkty 
 Místní nezemědělská produkce 
 Investice do lesnictví

Výzvu a její přílohy naleznete na stránkách MAS Pobeskydí:
http://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-1/