Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


PŘIHLÁŠKA - ODPAD

17.01.2008 10:00

Přihláška - nahlásit změny (např. přihlášení, odhlášení) do 15 dnů (sankce za nesplnění povinnosti jsou řešeny v daňovém řízení).

Čestné prohlášení poplatníka - OSOBA SE ZDRŽUJE V ZAHRANIČÍ - nahlásit změnu do 15 dnů (sankce za nesplnění povinnosti jsou řešeny v daňovém řízení).

Žádost o vrácení přeplatku poplatku za komunální odpad
- pro osoby při změně trvalého pobytu

V případě úmrtí člena rodiny bude přeplatek vrácen pouze na základě Usnesení Okresního soudu ve věci dědické – přeplatek je součástí dědického řízení.
 
 

TRVALÝ POBYT - přihlášení, zrušení, hlášení změn

18.09.2007 11:32

formulář: ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU - žádost
 
 

PODNĚT NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

18.09.2007 11:29
 
 

Přihláška a odhlášení psa

01.08.2007 12:34 (platnost do: 31.12.2020)
 
 

ŽÁDOSTI týkající se překopu, zvláštního užívání místních komunikací (MK)

01.08.2007 12:31 (platnost do: 01.01.2020)

1. ŽÁDOST O POVOLENÍ zvláštního užívání - stavební práce MK (překop - protlak) - (§ 25 odst. 6 písmena c),
2. ŽÁDOST O POVOLENÍ zvláštního užívání - vedení inženýrských sítí - MK - (§ 25 odst. 6 písmena d),
2. ŽÁDOST O POVOLENÍ zvláštního užívání (§ 25 odst. 6 písmena c), d), e)
 
 

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci

11.04.2006 07:31 (platnost do: 01.01.2020)
 
 

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

11.04.2006 07:27 (platnost do: 01.01.2020)