Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


zpět

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE - změna č. 1


17.04.2019 11:52 

Podané podněty na změnu Územního plánu obce Smilovice (ÚP)  posoudil pořizovatel územního plánu – Magistrát města Třinec. 

Po posouzení návrhů na změnu ÚP v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zastupitelstvo obce Smilovice bylo seznámeno s podněty se stanoviskem pořizovatele.

Zastupitelstvo obce Smilovice schválilo  usnesením č.7/51/2018 dne 24.9.2018 pořízení změny č. 1 územního plánu obce,
dne 4.3.2019 usnesením č. 12/4/2019 byly schváleny změny v zařazení pozemků v územním plánu obce Smilovice dle podaných žádosti
dále na základě ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  je starosta obce  Ing. Miroslav Sikora určeným  zastupitelem pro pořízení změny č. 1 územního plánu obce Smilovice.

Požizovatel: Magistrát města Třinec
Kontaktní osoba: Ing. Darina Dzivá, teL: 558 306 234