Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


zpět

18/2017 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2016


21.04.2017 12:13 
Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2016
2. Účetní závěrka obce Smilovice k 31. 12. 2016 – a,b,c
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2016
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2016 - a,b+c, d
5. Roční výkaz o knihovně za rok 2016