Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


zpět

32/2017 Informace SPOS - Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky


23.06.2017 11:41 

Sdružení obcí povodí Stonávka (SOPS)
Závěrečný účet SOPS za rok 2016,  je vyvěšen na internetových stránkách www.stonavka.cz a k nahlédnutí je v kanceláři Stonaxu.

32/20017
Vyvěšeno dne: 23.6.2017
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.