Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


zpět

18/2018 Veřejná vyhláška - MěÚT


06.04.2018 14:18 Č.J.: MěÚT/03374/2018
Spis. zn.: MěÚT/03374/2018/02/ŽPaZ/Te/ 231.2

Oznámení o o zahájení vodoprávního řízení

"Smilovice – posílení řadu, optimalizace náhradního zdroje SmVaK a nové řady"