Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


zpět

25/2018 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2017


09.05.2018 11:55 Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
2. Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2017 – a,b,c
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2017
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2017 - a,b,c,d
5. Roční výkaz o knihovně za rok 2017