Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

1/2020 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – obec r. 2020


07.01.2020 11:03 

Schválené dokumenty obce Smilovice pro rok 2020:

  - Rozpočet obce r. 2020,

  - Rozpočtová opatření (vztahující se k rozpočtu roku 2020),

  - Střednědobý výhled rozpočtu obce (na období 2021-2022),

jsou zveřejněny v elektronické podobě na: www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři zdejšího obecního úřadu.

Ev. č. 1/2020
Vyvěšeno dne: 7.1.2019
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.