Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

3/2020 Rozpočet r. 2020, Rozpočtová opatření, Střednědobý výhled rozpočtu – SOPS


07.01.2020 12:40 

Schválené dokumenty  SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ STONÁVKY:

- Rozpočet  r. 2020,

- Rozpočtová opatření (vztahující se k rozpočtu roku 2020),

- Střednědobý výhled rozpočtu sdružení (na období 2021-2023),

naleznete v elektronické podobě na: https://www.stonavka.cz/
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři SOPS, Třanovice č. p.1, PSČ 739 53.

Úřední deska obecního úřadu ve Smilovicích:
Ev. č. 3/2020

Vyvěšeno dne: 7.1.2020       „otisk úředního razítka“
Sňato dne:

Informace je souběžně zveřejněna dálkovým přístupem na webových stránkách obce Smilovice.