Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


36/2018 Oznámení záměru zřízení práva stavby

14.06.2018 08:53
 
 

35/2018 Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2017

11.06.2018 15:46

Závěrečný účet naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu.

35/2018
Vyvěšeno dne: 11.6.2018
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.
 
 

34/2018 Rozpočtové opatření č.4

11.06.2018 15:41

Rozpočtové opatření obce Smilovice naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu.

Ev. č. 34/2018
Vyvěšeno dne: 11.6.2018
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.
 
 

33/2018 48. zasedání zastupitelstva obce

11.06.2018 08:48 (platnost do: 19.06.2018)
 
 

32/2018 Veřejná vyhláška

06.06.2018 17:30

povolení
ke zřízení vodního díla „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu“.
 
 

31/2018 Veřejná vyhláška

06.06.2018 17:22

č.j. MěÚT/29142/2018 ROZHODNUTÍ
Stavební povolení
„Smilovice – posílení řadu, optimalizace náhradního zdroje SmVaK a nové řady“
 
 

29/2018 Informace o zpracování osobních údajů

23.05.2018 17:32
 
 

28/2018 Veřejná vyhláška - OOP přechod

23.05.2018 15:46

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
na silnici č. III/4764 v k. ú. Smilovice u Třince
stavba „Přechod pro chodce v centru obce“,
 
 

27/2018 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017

23.05.2018 14:51
 
 

25/2018 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2017

09.05.2018 11:55

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
2. Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2017 – a,b,c
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2017
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2017 - a,b,c,d
5. Roční výkaz o knihovně za rok 2017