Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice@smilovice.cz


46/2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

13.08.2018 17:25
 
 

45/18 VOLBY Stanovení minim.počtu členů OVK, informace o počtu a sídle volebních okrsků a vyhrazení ploch pro lepení volebních plakátů

06.08.2018 15:42
 
 

44/2018 SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu

31.07.2018 08:13 (platnost do: 01.10.2018)
 
 

43/2018 50. zasedání zastupitelstva

27.07.2018 08:57
 
 

42/2018 VZMR - Výzva k podání nabídek

26.07.2018 15:14

.
„Smilovice – Zdroj vody Godula“ - veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
 
 

40/2018 Zveřejnění seznamu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva a počtu podpisů na peticích

04.07.2018 11:22
 
 

39/2018 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017

20.06.2018 12:15

Dokument Sdružení obcí povodí Stonávky (SOPS) za r. 2017 je zveřejněno na webových stránkách sdružení:
https://www.stonavka.cz/hlavni-strana%5b290%5d-%5bcz%5d-mikroregion
a k nahlédnutí je v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1.

Vyvěšeno dne:20.6.2018

 
 

37/2018 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva

19.06.2018 11:25

- pro volební období 2018 - 2022
 
 

36/2018 Oznámení záměru zřízení práva stavby

14.06.2018 08:53
 
 

35/2018 Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2017

11.06.2018 15:46

Závěrečný účet naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu.

35/2018
Vyvěšeno dne: 11.6.2018
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.