Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

10/2020 Veřejná vyhláška - AOPK ČR

03.04.2020 08:02

.
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2020
- výjimka ze zákazu

Přílohy: 1 – dotčené NPR
2 – zákresy přístupových tras:
2a – NPR Břehyně-Pecopala
2b – NPR Čtvrtě
2c – NPR Kněžičky
2d – NPR Novozámecký rybník
2e – NPR Velký a Malý Bezděz
2f – NPR Velká Pleš
2g – NPR Vůznice
3 – území v ohlašovacím režimu činností vymezených v předmětu tohoto OOP
4 – seznam dotčených obcí
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

5/2020 Veřejnoprávní smlouva - SC Smilovice, z.s.

13.01.2020 17:37 (platnost do: 15.01.2023)

rok 2020
 
pdf.png
 

3/2020 Rozpočet r. 2020, Rozpočtová opatření, Střednědobý výhled rozpočtu – SOPS

07.01.2020 12:40
 
 

2/2020 Informace o termínu konání akcí - r. 2020

07.01.2020 11:26 (platnost do: 07.09.2020)

- příloha k OZV č. 1-2016 (noční klid)
 
pdf.png
 

1/2020 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – obec r. 2020

07.01.2020 11:03
 
 

49/2019 2019 Veřejná vyhláška

13.12.2019 22:36 (platnost do: 31.12.2022)

opatření obecné povahy, kůrovec výsadba
 
pdf.png pdf.png
 

33/2019 Veřejná vyhláška

23.09.2019 14:20

- oznámení o zahájení správního řízení, povolení výjimky (medvěd, rys)
 
pdf.png
 

26/2019 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky (SOPS) za rok 2018

04.07.2019 10:55

Dokument SOPS za r. 2018 je zveřejněno na webových stránkách sdružení:
https://www.stonavka.cz/hlavni-strana%5b290%5d-%5bcz%5d-mikroregion
a k nahlédnutí je v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1.

Vyvěšeno dne: 4.7.2019

 
 

20/2019 Závěrečný účet obce Smilovice - rok 2018

31.05.2019 09:16

Závěrečný účet naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři na obecním úřadu, Smilovice 13, 739 55.

20/2019
Vyvěšeno dne: 31.5.2019
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.

 
 

11/2019 MZE OOP - veřejná vyhláška

08.04.2019 10:45 (platnost do: 31.12.2022)

- kůrovcová souše
 
pdf.png doc.png pdf.png