Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


20/2018 45. zasedání zastupitelstva obce

11.04.2018 07:56
 
 

19/2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018

06.04.2018 14:30


Rozpočtové opatření obce Smilovice naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu.

Ev. č. 19/2018
Vyvěšeno dne: 6.4.2018
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.
 
 

18/2018 Veřejná vyhláška - MěÚT

06.04.2018 14:18

Č.J.: MěÚT/03374/2018
Spis. zn.: MěÚT/03374/2018/02/ŽPaZ/Te/ 231.2

Oznámení o o zahájení vodoprávního řízení

"Smilovice – posílení řadu, optimalizace náhradního zdroje SmVaK a nové řady"
 
 

17/2018 Oznámení záměru obce – pacht pozemků

28.03.2018 17:27
 
 

16/2018 Veřejnoprávní smlouva r. 2018 - Farní sbor SCEAV v Komorní Lhotce

20.03.2018 14:40 (platnost do: 21.03.2021)

o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
 
 

15/2018 Veřejnoprávní smlouva r. 2018 - SC Smilovice

16.03.2018 13:51 (platnost do: 17.03.2021)


o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
 
 

11/2018 SOPS - rozpočtové opatření r. 2018

16.02.2018 09:13

Rozpočtové opatření vztahující se k rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky (SOPS) za r. 2018 je zveřejněno na webových stránkách: http://www.stonavka.cz/dokumenty[308]-[cz]-aktuality
a k nahlédnutí je v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1.

Vyvěšeno dne: 16.2.2018

 
 

6/2018 Rozpočet obce r. 2018

12.01.2018 13:02

Schválený rozpočet obce naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH. V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu.
 
 

5/2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce

12.01.2018 13:01

na období 2018 - 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH, v listinné podobě je přístupný k nahlédnutí na obecním úřadu.

 
 

4/2018 Upozornění vlastníkům a uživatelům - ČEPS

08.01.2018 08:19

Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ.