Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


55/2018 Rozpočtové opatření obce - rok 2018

17.10.2018 11:42

.
Schválená rozpočtová opatření obce Smilovice v roce 2018 naleznete v elektronické podobě na: www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři zdejšího obecního úřadu.

Ev. č. 55/2018
Vyvěšeno dne: 17.10.2018
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.
 
 

54/2018 Veřejnoprávní smlouva - JPO

08.10.2018 13:00

Obec Smilovice a obec Hnojník uzavřely dne 5.10.2018 veřejnoprávní smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany.

Vyvěšeno dne: 8.10.2018, po dobu platnosti smlouvy.
 
 

53/18 zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

06.10.2018 16:21
 
 

52/2018 SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu

05.10.2018 13:07 (platnost do: 05.02.2019)
 
 

51/2018 Dražební vyhláška

27.09.2018 14:09 (platnost do: 06.11.2018)

„Venkovská usedlost Smilovice u Třince s rozsáhlými pozemky“
 
 

48/2018 ČEZ upozornění

06.09.2018 11:42

na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy...
 
 

40/2018 Zveřejnění seznamu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva a počtu podpisů na peticích

04.07.2018 11:22 (platnost do: 08.10.2018)
 
 

39/2018 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017

20.06.2018 12:15

Dokument Sdružení obcí povodí Stonávky (SOPS) za r. 2017 je zveřejněno na webových stránkách sdružení:
https://www.stonavka.cz/hlavni-strana%5b290%5d-%5bcz%5d-mikroregion
a k nahlédnutí je v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1.

Vyvěšeno dne:20.6.2018

 
 

37/2018 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva

19.06.2018 11:25 (platnost do: 08.10.2018)

- pro volební období 2018 - 2022
 
 

35/2018 Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2017

11.06.2018 15:46

Závěrečný účet naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu, Smilovice 13, 739 55.

35/2018
Vyvěšeno dne: 11.6.2018
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.