Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


30/2019 Výzva k podání nabídky „Vybavení školy - nábytek“

31.07.2019 18:07
 
 

28/2019 Výzva k podání nabídky „Vybavení školy - konektivita“

25.07.2019 14:58
 
 

27/2019 Nařízení statutárního města Třince č. 3/2019

04.07.2019 12:10

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy s platností i účinností od 01.07.2019
 
 

26/2019 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky (SOPS) za rok 2018

04.07.2019 10:55

Dokument SOPS za r. 2018 je zveřejněno na webových stránkách sdružení:
https://www.stonavka.cz/hlavni-strana%5b290%5d-%5bcz%5d-mikroregion
a k nahlédnutí je v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1.

Vyvěšeno dne: 4.7.2019

 
 

20/2019 Závěrečný účet obce Smilovice - rok 2018

31.05.2019 09:16

Závěrečný účet naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři na obecním úřadu, Smilovice 13, 739 55.

20/2019
Vyvěšeno dne: 31.5.2019
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.

 
 

7/2019 Veřejnoprávní smlouva - SC Smilovice, z.s.

13.03.2019 08:47
 
 

5/2019 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – SOPS r. 2019

04.02.2019 16:38

.
Schválené dokumenty obce SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ STONÁVKY:
- Střednědobý výhled rozpočtu sdružení (na období 2020-2022),
- Rozpočet obce r. 2019,
- Rozpočtová opatření (vztahující se k rozpočtu roku 2019),
jsou zveřejněny v elektronické podobě na: https://www.stonavka.cz/hlavni-strana%5b290%5d-%5bcz%5d-mikroregion.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři SDRUŽENÍ, Třanovice č. p.1, PSČ 739 53.

Úřední deska obecního úřadu ve Smilovicích:
Ev. č. 5/2019

Vyvěšeno dne: 4.2.2019 „otisk úředního razítka“
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem na webových stránkách obce Smilovice.

 
 

3/2019 Informace k OZV č. 1/2016 o nočním klidu

18.01.2019 09:20 (platnost do: 31.08.2019)

.
- o konkrétním termínu konání akcí v roce 2019.
 
 

2/2019 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – obec r. 2019

04.01.2019 14:11
 
 

64/2018 Nabídka k prodeji vyřazeného a nepotřebného majetku

30.11.2018 13:25

.
- auto hasičské AVIE