Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


5/2019 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – SOPS r. 2019

04.02.2019 16:38

.
Schválené dokumenty obce SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ STONÁVKY:
- Střednědobý výhled rozpočtu sdružení (na období 2020-2022),
- Rozpočet obce r. 2019,
- Rozpočtová opatření (vztahující se k rozpočtu roku 2019),
jsou zveřejněny v elektronické podobě na: https://www.stonavka.cz/hlavni-strana%5b290%5d-%5bcz%5d-mikroregion.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři SDRUŽENÍ, Třanovice č. p.1, PSČ 739 53.

Úřední deska obecního úřadu ve Smilovicích:
Ev. č. 5/2019

Vyvěšeno dne: 4.2.2019 „otisk úředního razítka“
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem na webových stránkách obce Smilovice.

 
 

4/2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení - město PŘÍBOR

24.01.2019 13:40 (platnost do: 05.03.2019)
 
 

3/2019 Informace k OZV č. 1/2016 o nočním klidu

18.01.2019 09:20

.
- o konkrétním termínu konání akcí v roce 2019.
 
 

2/2019 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – obec r. 2019

04.01.2019 14:11
 
 

1/2019 Oznámení záměru obce o pronájmu pozemků

04.01.2019 14:09

.
- pozemky p. č. 48/1, 48/2 a 722/27 vše v k. ú. Smilovice u Třince

 
 

70/2018 Veřejná vyhláška - MSK

19.12.2018 09:18

-
oprava zřejmé nesprávnosti úplného znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
 
 

65/2018 Ceník za dodávku vody

03.12.2018 07:44


- prosinec 2018 a rok 2019

 
 

64/2018 Nabídka k prodeji vyřazeného a nepotřebného majetku

30.11.2018 13:25

.
- auto hasičské AVIE
 
 

63/ 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Smilovice

29.11.2018 13:08

.
období 2020 - 2021
 
 

62/2018 Návrh rozpočtu obce Smilovice na rok 2019

29.11.2018 13:04