Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

20/2019 Závěrečný účet obce Smilovice - rok 2018

31.05.2019 09:16

Závěrečný účet naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři na obecním úřadu, Smilovice 13, 739 55.

20/2019
Vyvěšeno dne: 31.5.2019
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.

 
 

11/2019 MZE OOP - veřejná vyhláška

08.04.2019 10:45 (platnost do: 31.12.2022)

- kůrovcová souše
 
pdf.png doc.png pdf.png
 

7/2019 Veřejnoprávní smlouva - SC Smilovice, z.s.

13.03.2019 08:47 (platnost do: 14.03.2022)

rok 2019
 
pdf.png
 

5/2019 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – SOPS r. 2019

04.02.2019 16:38

.
Schválené dokumenty SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ STONÁVKY:
- Střednědobý výhled rozpočtu sdružení (na období 2020-2022),
- Rozpočet r. 2019,
- Rozpočtová opatření (vztahující se k rozpočtu roku 2019),
jsou zveřejněny v elektronické podobě na: https://www.stonavka.cz/
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí v kanceláři SDRUŽENÍ, Třanovice č. p.1, PSČ 739 53.

Úřední deska obecního úřadu ve Smilovicích:
Ev. č. 5/2019

Vyvěšeno dne: 4.2.2019 „otisk úředního razítka“
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem na webových stránkách obce Smilovice.

 
 

2/2019 Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtová opatření – obec r. 2019

04.01.2019 14:11
 
 

64/2018 Nabídka k prodeji vyřazeného a nepotřebného majetku

30.11.2018 13:25

.
- auto hasičské AVIE
 
pdf.png
 

54/2018 Veřejnoprávní smlouva - JPO

08.10.2018 13:00

Informace o uzavření smlouvy
Obec Smilovice a obec Hnojník uzavřely dne 5.10.2018 veřejnoprávní smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany.

Vyvěšeno ode dne: 8.10.2018, po dobu platnosti smlouvy.
 
pdf.png
 

29/2018 Informace o zpracování osobních údajů

23.05.2018 17:32
 
pdf.png
 

16/2018 Veřejnoprávní smlouva r. 2018 - Farní sbor SCEAV v Komorní Lhotce

20.03.2018 14:40 (platnost do: 21.03.2021)

o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
 
 

15/2018 Veřejnoprávní smlouva r. 2018 - SC Smilovice

16.03.2018 13:51 (platnost do: 17.03.2021)


o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2020 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 08.07.2020 08:26