Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


54/2018 Veřejnoprávní smlouva - JPO

08.10.2018 13:00

Informace o uzavření smlouvy
Obec Smilovice a obec Hnojník uzavřely dne 5.10.2018 veřejnoprávní smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany.

Vyvěšeno ode dne: 8.10.2018, po dobu platnosti smlouvy.
 
 

52/2018 SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu

05.10.2018 13:07 (platnost do: 05.02.2019)
 
 

39/2018 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017

20.06.2018 12:15

Dokument Sdružení obcí povodí Stonávky (SOPS) za r. 2017 je zveřejněno na webových stránkách sdružení:
https://www.stonavka.cz/hlavni-strana%5b290%5d-%5bcz%5d-mikroregion
a k nahlédnutí je v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1.

Vyvěšeno dne:20.6.2018

 
 

35/2018 Závěrečný účet obce Smilovice za rok 2017

11.06.2018 15:46

Závěrečný účet naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu, Smilovice 13, 739 55.

35/2018
Vyvěšeno dne: 11.6.2018
Sňato dne:

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.
 
 

29/2018 Informace o zpracování osobních údajů

23.05.2018 17:32
 
 

16/2018 Veřejnoprávní smlouva r. 2018 - Farní sbor SCEAV v Komorní Lhotce

20.03.2018 14:40 (platnost do: 21.03.2021)

o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
 
 

15/2018 Veřejnoprávní smlouva r. 2018 - SC Smilovice

16.03.2018 13:51 (platnost do: 17.03.2021)


o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
 
 

11/2018 SOPS - rozpočtová opatření r. 2018

16.02.2018 09:13

Schválená rozpočtová opatření vztahující se k rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky (SOPS) za rok 2018 jsou zveřejněna na webových stránkách: http://www.stonavka.cz/dokumenty[308]-[cz]-aktuality
a k nahlédnutí jsou v listinné podobě v kanceláří SOPS, Třanovice č. 1.

Vyvěšeno dne: 16.2.2018

Souběžně zveřejněno dálkovým přístupem.
 
 

6/2018 Rozpočet obce r. 2018

12.01.2018 13:02

Schválený rozpočet obce naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH. V listinné podobě jsou tyto dokumenty dostupné k nahlédnutí na obecním úřadu.
 
 

5/2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce

12.01.2018 13:01

na období 2018 - 2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce naleznete v elektronické podobě na www.smilovice.cz v POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍCH, v listinné podobě je přístupný k nahlédnutí na obecním úřadu.