Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice@smilovice.cz


41/2018 Ministerstvo obrany - Veřejná vyhláška

17.07.2018 13:46 (platnost do: 09.08.2018)

návrh opatření obecné povahy ochranného pásma radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
 
 

38/2018 49. zasedání zastupitelstva obce

19.06.2018 11:26 (platnost do: 29.06.2018)
 
 

33/2018 48. zasedání zastupitelstva obce

11.06.2018 08:48 (platnost do: 19.06.2018)
 
 

32/2018 Veřejná vyhláška

06.06.2018 17:30 (platnost do: 22.06.2018)

povolení
ke zřízení vodního díla „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu“.
 
 

31/2018 Veřejná vyhláška

06.06.2018 17:22 (platnost do: 22.06.2018)

č.j. MěÚT/29142/2018 ROZHODNUTÍ
Stavební povolení
„Smilovice – posílení řadu, optimalizace náhradního zdroje SmVaK a nové řady“
 
 

30/2018 47. zasedání zastupitelstva obce

25.05.2018 09:45 (platnost do: 05.06.2018)
 
 

28/2018 Veřejná vyhláška - OOP přechod

23.05.2018 15:46 (platnost do: 27.06.2018)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
na silnici č. III/4764 v k. ú. Smilovice u Třince
stavba „Přechod pro chodce v centru obce“,
 
 

27/2018 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017

23.05.2018 14:51 (platnost do: 20.06.2018)
 
 

26/2018 46. zasedání zastupitelstva obce

16.05.2018 16:38 (platnost do: 25.05.2018)
 
 

25/2018 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2017

09.05.2018 11:55 (platnost do: 26.05.2018)

Přílohy:

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
2. Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2017 – a,b,c
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2017
4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2017 - a,b,c,d
5. Roční výkaz o knihovně za rok 2017