Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


38/2018 49. zasedání zastupitelstva obce

19.06.2018 11:26 (platnost do: 29.06.2018)
 
 

33/2018 48. zasedání zastupitelstva obce

11.06.2018 08:48 (platnost do: 19.06.2018)
 
 

30/2018 47. zasedání zastupitelstva obce

25.05.2018 09:45 (platnost do: 05.06.2018)
 
 

27/2018 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017

23.05.2018 14:51 (platnost do: 20.06.2018)
 
 

26/2018 46. zasedání zastupitelstva obce

16.05.2018 16:38 (platnost do: 25.05.2018)
 
 

22/2018 Výpočet ceny - vodné r. 2017

30.04.2018 15:36 (platnost do: 01.06.2018)

.
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné...

Zpracováno v programu VSVaK, výstup v xls, pdf.
 
 

21/2018 Veřejná vyhláška - Finanční úřad

27.04.2018 13:25 (platnost do: 28.05.2018)

.
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

 
 

20/2018 45. zasedání zastupitelstva obce

11.04.2018 07:56 (platnost do: 19.04.2018)
 
 

18/2018 Veřejná vyhláška - MěÚT

06.04.2018 14:18 (platnost do: 23.04.2018)

Č.J.: MěÚT/03374/2018
Spis. zn.: MěÚT/03374/2018/02/ŽPaZ/Te/ 231.2

Oznámení o o zahájení vodoprávního řízení

"Smilovice – posílení řadu, optimalizace náhradního zdroje SmVaK a nové řady"
 
 

17/2018 Oznámení záměru obce – pacht pozemků

28.03.2018 17:27 (platnost do: 19.04.2018)

p.č. 48/4 a 722/27