Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Elektronická aukce energií pro občany Třince i okolních obcí


13.05.2013 17:51 
Město Třinec nabízí svým občanům možnost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn formou elektronických aukcí. Souhlas s pořádáním elektronické aukce na dodavatele energií pro občany a podnikatele města Třince schválilo zastupitelstvo města na svém posledním zasedání 30. dubna. 
Lepší ceny získávají podniky nebo města v elektronických aukcích celkem běžně, ovšem dělat něco podobného pro domácnosti je ojedinělé. Jako první v České republice přišlo s touto službou pro občany město Říčany, a to letos v lednu. Od té doby je tato služba poskytována již řadou měst České republiky.
„Ceny energií tvoří významnou položku v rodinných rozpočtech. Vnímáme potřeby občanů a chceme jim tímto způsobem pomoci snížit náklady na energie, které jsou čím dál dražší. Zájmem města je umožnit svým občanům snižovat své výdaje na chod domácnosti, podobně podnikatelům na provoz podniku. Město tuto činnost vykonává v souladu se zákonem o obcích v rámci samostatné působnosti obce, jelikož se jedná o záležitosti, které jsou v zájmu občanů obce,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská. 
Pro občany je tato služba úplně ZDARMA. Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-Aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, jenž e-Aukci vyhraje. Pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena pro danou domácnost, občan není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem. 

"Síla každého klienta je v tom, jak velký objem zakázky dodavatelům na trhu nabízí. Čím větší je poptávka, tím lepší ceny samozřejmě mohou dodavatelé nabídnout,“ uvádí Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCENTRE, která aukci na dodavatele zajišťuje. 

Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, drobní podnikatelé i bytová sdružení. Mohou se přidat i zájemci z okolních obcí. Pořádající firma je pak všechny sdruží, stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby o „balík“ domácností soutěžili v on-line elektronické aukci. 

„Je to výhodné jak pro lidi, tak pro samotné dodavatele – mohou tak získat nové zákazníky, k nimž by se jinak nedostali,“ dodal Grygar. 

Jak na to, chcete-li se do e-Aukce zapojit? 

Pro zapojení do aukce je třeba, aby občané podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou stran. Kromě toho občan předá pouze kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, ovšem včetně všech případných dodatků, a dále kopii ročního vyúčtování energií. Nic víc není třeba. 

Veškeré dotazy občanům zodpoví zástupce společnosti centre na kontaktním místě, kterým bude zasedací síň Městského úřadu Třinec, kde budou zároveň sbírány podklady od občanů. K dispozici bude zájemcům od 20. 5. do 20. 6. 2013, každé pondělí a středu od 14.00 hodin. V květnu bude fungovat v uvedené dny do 17.00 hodin, v červnu pak až do 18.00 hodin. 

Dne 20.5.2013 ve 14.00, 15.00, 16.00 a v 17.00 hodin proběhnou prvotní informativní setkání pro všechny občany města Třince i okolních obcí, kde budou hromadně sděleny komplexní informace k celému projektu. Informace k celému projektu budou průběžně zveřejňovány i na webových stránkách města Třinec. 

Veškeré podklady je nutné předat v tištěné podobě, tedy osobně na kontaktním místě, nebo zaslat elektronickou poštou na adresu: ludek.macura@ecentre.cz

V případě dotazů kontaktujte nezávislého obchodního zástupce e-CENTRE Luďka Macuru na tel. 724 985 572, e-mail viz výše. 
Více informací najdete také na www.ecentre.cz
http://www.trinecko.cz/
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2020 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 30.07.2020 09:11