Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Informace k vrtu


29.06.2015 17:29 LOŽISKO ZEMNÍHO PLYNU

- dokumenty

7. Přínosy pro obec
8. Vliv záměru na život obce a životní prostředí
viz informace o projektových pracích r. 2008

2.3 Měřicí místo
Měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T zdroje včetně pozadí bylo provedeno na měřicím místě situovaném do chráněného venkovního prostoru stavby rodinného domu Smilovice č. p. 28. Mikrofon byl umístěn 2 m před dvorní fasádou stavby, 4,5 m nad terénem (před oknem podkrovní místnosti orientovaným k vrtu Smilovice-1). Orientován byl od fasády. Mezi mikrofonem a vrtem Smilovice-1 byly ojediněle stojící stavby se zahradami a volný prostor.
viz dále protokol o měření hluku r. 2015
 
Oficiální stránky obce Smilovice © 2020 | prohlášení o přístupnosti | poslední aktualizace: 11.08.2020 13:38