Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


zpět

Informace o povinném předškolním vzdělávání


13.03.2017 11:04 - pro zákonné zástupce dětí


Novelizace zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání přinesla několik podstatných změn týkajících se předškolního vzdělávání.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro nepedagogickou veřejnost, zejména pro zákonné zástupce předškolních dětí informace, které jim pomohou orientovat se v oblasti předškolního vzdělávání po 1. lednu 2017.
Zákonný zástupce zjistí, jaká je spádová mateřská škola dítěte z obecně závazné vyhlášky (OZV) vydané konkrétní obcí, ve které má dítě trvalé bydliště.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Obec Smilovice k této problematice vydává OZV č. 1/2017.