Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


zpět

Kompostéry - ZDARMA


28.02.2018 15:25 
 
  

Na základě smlouvy o výpůjčce a darování,  sepsané se Sdružením obcí povodí Stonávky, mohou občané obce Smilovice získat nový zahradní kompostér, který slouží ke  kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu. 

Jedná se o kompostér typu KOMP 1400, který byl pořízen za finanční podpory Fondů EU – Operační program životní prostředí (OPŽP) v rámci projektu   „Kompostování v mikroregionu obcí povodí Stonávky“.         Obec se finančně podílí na projektu částkou ve výši 155 tis. Kč a celkem má k dispozici 170 ks kompostérů.

 

Občané mohou již nyní posílat žádosti emailem na adresu: ou-smilovice@smilovice.cz  (do předmětu zprávy uveďte KOMPOSTÉR), 

k podpisu smlouvy je nutno dostavit se pak osobně. 

Výdej kompostérů je možný až po podpisu smlouvy.

 

Dříve získané nádoby na kompost (v r. 2014) nijak žadatelé neomezují.

Kompostéry budou vydávány hromadně v určených termínech (bude oznámeno)  na základě přiděleného čísla.