Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


zpět

Vyhodnocení ANKETY - Co považujete za prioritní změny v naší obci


19.03.2007 10:15 

"ANKETA   (pro občany obce Smilovice)
Co považujete za prioritní změny v naší obci ?"
 
pořadí dle priorit  
1 rekonstrukce a výstavba místních komunikací  
2-3 rekonstrukce budov 43
2-3 ve spolupráci s TJ dokončení víceúčelového sportovního areálu v obci 
4 společně se zpravodajem „ STONÁVKA“ (6 x ročně) 
5 komunikace s občany (email, web. stránky obce, informátor)  
6 střed obce -  náměstí 
7-8 opravy příkop a propustků 
7-8 na  stránkách www.smilovice.cz 
9 kanalizace 
10-11 školní hřiště 
10-11 rozvoj knihovny jako kulturního a vzdělávacího centra obce   
12 penzion (stacionář) pro důchodce 
13 veřejné osvětlení 
14 e-mailem 
15-16 výstavba tělocvičny 
15-16 výstavba chodníku kolem hlavní cesty  
17 telekomunikační sítě (internet, TV, …) 
18 parkoviště u hřbitova a ZŠ 
19 rozšíření hřbitova  
20 příprava zón pro bydlení 
21 vodovod 
22-23 plynofikace 
22-23 vytvoření rekreační zóny (chov koní, penzion, …) 
24 vytvoření zóny pro park 
25 elektřina 
26 vybudování  urnové stěny na hřbitově 

  
 počet čísel popisných  v obci 233
 počet odevzdaných  anketních lístků  22
  
 Anketu připravilo Zastupitelstvo obce Smilovice

 Ve Smilovicích dne:  19.března 2007
 Vypracovala: Lasotová Renáta