Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty

Oznámení - třídění odpadu

18.02.2015 15:11

Drobné kovové obaly z potravin (konzervy, víčka od piva...) lze odkládat do žlutých pytlů a žlutých nádob určených pro třídění odpadu – PLAST. Tento kovový odpad je následně z plastů vytříděn na třídicí lince. Do těchto nádob lze rovněž odkládat obaly – tetrapak (z krabicového mléka atd.)
 
 

Informace o zahájení vrtných prací

04.02.2015 09:48

p.č. 1310/1 k.ú. Smilovice u Třince (nad kravínem)
 
pdf.png foto
 

Nález psa - HNOJNÍK

09.12.2014 11:31

V obci HNOJNÍK se našel pejsek, ještě velmi mladý-černý, kolem očí hnědě zabarvený, zřejmě vlčák.

Šárka Podžorská, referentka
Obecní úřad Hnojník
Hnojník 222
739 53 HNOJNÍK
tel.: 558 694 255

 
 

BUĎ LÍNÝ - odvoz ZDARMA

09.09.2014 08:15

odkaz na odvoz elektro-odpadu: http://youtu.be/PIBHie0PAwA
tel: 840 550 650
 
pdf.png
 

Ceník pronájmu sálu

15.07.2014 11:20
 
pdf.png
 

Tašky pro třídění odpadu

04.07.2014 09:36

Za účelem motivace občanů k recyklaci odpadu, obec zajistila speciální tašky pro třídění odpadu (papír, plast, sklo). Tyto tašky lze použít k ukládání roztříděného odpadu přímo v domácnosti, a po té lze obsah naplněné tašky vysypat do určeného pytle na tříděný odpad (papír, plast). Sklo lze v tašce odnést do určeného kontejneru na sběrném místu, kde se přesype do nádoby pouze obsah tašky.
Tašky nejsou jednorázové ani k výměně, domácnost je používá opakovaně a jsou k vyzvednutí na obecním úřadu.

- UKONČENO
 
 

Povinnost přihlášení ke svozu odpadu a přihlášení psa

14.05.2014 12:14

Místní poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závaznou vyhláškou OZV č. 3/2012 o místním poplatků ze psů.

OZV č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jeho vybírání a vymáhání se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem.

Sankce
Splnění ohlašovací povinnosti lze vynucovat ukládáním pokut do výše 50 000 Kč podle § 247 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a to i opakovaně.

 
 

PRODEJ LIHOVIN

26.03.2014 12:36
 
pdf.png
 

Hřbitov

20.03.2014 14:08


Nájem za hrobové místo
Smlouvy s vypočteným poplatkem za pronájem hrobového místa je možno vyzvednout na Obecním úřadu ve Smilovicích, kde je možné provést úhradu v hotovosti. Úhradu je možné provést i bezhotovostním způsobem. Cena za nájem hrobového místa je součinem ceny a pronajaté plochy (m2), tj x 40Kč/ m2.

 
 

Jarní práce

10.03.2014 10:58