Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


Ceník pronájmu sálu

15.07.2014 11:20
 
 

Tašky pro třídění odpadu

04.07.2014 09:36

Za účelem motivace občanů k recyklaci odpadu, obec zajistila speciální tašky pro třídění odpadu (papír, plast, sklo). Tyto tašky lze použít k ukládání roztříděného odpadu přímo v domácnosti, a po té lze obsah naplněné tašky vysypat do určeného pytle na tříděný odpad (papír, plast). Sklo lze v tašce odnést do určeného kontejneru na sběrném místu, kde se přesype do nádoby pouze obsah tašky.
Tašky nejsou jednorázové ani k výměně, domácnost je používá opakovaně a jsou k vyzvednutí na obecním úřadu.
 
 

Povinnost přihlášení ke svozu odpadu a přihlášení psa

14.05.2014 12:14

Místní poplatek je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a obecně závaznou vyhláškou OZV č. 3/2012 o místním poplatků ze psů.

OZV č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jeho vybírání a vymáhání se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem.

Sankce
Splnění ohlašovací povinnosti lze vynucovat ukládáním pokut do výše 50 000 Kč podle § 247 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a to i opakovaně.

 
 

PRODEJ LIHOVIN

26.03.2014 12:36
 
 

Hřbitov

20.03.2014 14:08


Nájem za hrobové místo
Smlouvy s vypočteným poplatkem za pronájem hrobového místa je možno vyzvednout na Obecním úřadu ve Smilovicích, kde je možné provést úhradu v hotovosti. Úhradu je možné provést i bezhotovostním způsobem. Cena za nájem hrobového místa je součinem ceny a pronajaté plochy (m2), tj x 40Kč/ m2.

 
 

Jarní práce

10.03.2014 10:58
 
 

Kontejner na šatstvo

03.12.2013 14:30

V centru obce na stanovišti sběrných nádob pro tříděný odpad je umístěný nový bílý kontejner společnosti Revenge, a.s. z Boskovic. Do kontejneru je možné vkládat oblečení a obuv. Svoz kontejneru tato firma provádí dle monitoringu naplnění nádoby, a touto svou činností nabízí lidem způsob jak se dobrovolně podílet na snižování znečištění životního prostředí. Není nutné tento druh materiálu likvidovat ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách.
 
 

NABÍDKA ZEMINY pro urovnání ploch na HŘBITOVĚ

03.10.2013 08:46


K urovnání ploch mezi jednotlivými hroby mohou nájemci hrobových míst použít zeminu uloženou za zadní hřbitovní brankou .

 
 

Preventivní opatření - KRÁDEŽE

29.08.2013 08:18

Pohyb podezřelých osob nebo automobilů hlaste ihned POLICII ČR (obvodní oddělení Hnojník) na tel:
558 696 203, 605 427 336.

 
 

PSI v obci Vělopolí

13.08.2013 07:50

V poslední době se v obci Vělopolí potulují dva psi - viz foto.
Prosíme občany o bližší informace týkající se vlastníka psů.
Je možné, že se psi k nám zatoulají z některé sousední obce.

S pozdravem
Latochová Vladislava
Niedobová Monika
Obec Vělopolí
tel.: 558 694 359
urad@velopoli.cz
www.velopoli.cz