Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


zpět

Posílení vodárenské soustavy v obci Smilovice.


30.07.2018 09:05 

 

              

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“  Podpora projektu formou dotace je ve výši: 2,6 mil. Kč z celkových způsobilých nákladů. 

Vodní dílo bude realizováno dle projektové dokumentace s názvem: „Smilovice – Zdroj vody Godula, rekonstrukce stávajícího prameniště a vodojemu“.