Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
zpět

Rekonstrukce parkoviště a dostavba chodníku ke škole - 2019


18.09.2019 09:56 

Moravskoslezský kraj            "Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje"

 

Projekt  “Rekonstrukce parkoviště a dostavba chodníku ke škole“ je finančně podpořen z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019“.    ODKAZ

Výše dotace  400 000  Kč.

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 včetně DPH:  1 151 596,17 Kč.

Stavba parkoviště č. 2 u komunikace parc. 1645 (u ZŠ) byla dokončena, kolaudační souhlas  s užíváním stavby nabyl účinnosti dne 21.8.2019.

Informace k zakázce jsou zveřejněny na: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-smilovice_1072