Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522
email: ou-smilovice@smilovice.cz


Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích

15.06.2018 10:53
 
 

Projektová dokumentace - vodovod Smilovice

15.06.2018 09:51
 
 

Výstavba přechodu v centru obce

23.06.2017 10:19
 
 

Projektová dokumentace

29.12.2016 13:01

- tělocvična a kanalizace pro ZŠ a MŠ

Moravskoslezský kraj            "Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje"

 

1)  Projektová dokumentace:  "Přístavba tělocvičny a nová kanalizace ZŠ a MŠ ve Smilovicích“ je finančně podpořena z dotačního programu Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015.    ODKAZ

 

 

 
 

Rekonstrukce knihovny

01.12.2016 09:39

Investor: Obec Smilovice
Realizace: EDUARD RAJNOCH, Smilovice, IČO 40294285 a KAREL KUBÍK malířství, Český Těšín, Kysucká, IČO: 732565260
Náklady na realizaci v roce 2015: 142 960 Kč (podlaha, regály) a 11 244 Kč (malba)
Dotace Ministerstva kultury v roce 2016 na projekt "Modernizace technického vybavení" ve výši 30 tis.Kč.
 
 

Výstavba chodníku v centru obce

17.09.2015 12:59

Zhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a RDS - AWT Rekultivace a.s.
Náklady na projektovou dokumentaci: 72 600 Kč
Vydáno stavební povolení r. 2015

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele dne: 20.5.2016
Smlouva o dílo ze dne: 2.7.2016 - cena 1 093 181,76 Kč
Dodavatel: K2 stavební Moravia s.r.o.
Celkové výdaje:1 703 tis. Kč

 
 

Rekonstrukce veřejného osvětlení

17.09.2015 12:54

Náklady na částečnou rekonstrukci: 642 tis. Kč
- podaná žádost o dotaci na MSK r. 2014, r.2015 - neschváleno z důvodu nedostatku finančních prostředků.
- podaná žádost o dotaci na MPO do programu EFEKT r. 2016 - neschváleno z důvodu nedostatku finančních prostředků.
- schválená žádost o dotaci MPO z programu EFEKT 2017 - DOTACE ve výši 492 220 Kč.

 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení – Smilovice“,

byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie pro rok 2017“

 
 

Kulturní zařízení Smilovice

15.01.2015 14:12

Základním výstupem projektu je vytvoření a uspořádání smysluplných aktivit zaměřených na posilnění přeshraničních vztahů a vazeb mezi partnerskými obcemi Smilovice a Bitarová. Společné akce organizované v rámci tohoto projektu se budou konat v kulturním zařízení obce Smilovice.
Za tímto účelem měly být pořízené - např. židle (120 ks stohovatelné, čalouněné s opěrkami ) a stoly (21 ks stohovatelných stolů dvou rozměrů) - pro vybavení společenského zařízení.

Rozpočet projektu - 24 673,09 Eur (dotace 85 %)
Žádost podána 11/2014 - Region Bílé Karpaty - neschváleno.

Nákup stolů a židlí realizován z vlastních zdrojů.
 
 

Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ

10.02.2014 15:28

1. část - Přístavba a rekonstrukce mateřské školky a dostavba spojovacího krčku, Smilovice č.151
2. část - Přístavba a rekonstrukce základní školy, Smilovice č. 164

Stávající stavby občanské vybavenosti: mateřská škola a základní škola ve Smilovicích, budovy v současnosti samostatně stojící.

Podaná žádost na zateplení stavajících budov z OPŽP (celkové výdaje na projekt 23 530 414,- Kč) - neschváleno.
Přístavba ZŠ a MŠ: Podané žádosti na MŠMT a MF r. 2014/2015 - neschváleno, v r. 2016/2017 na MŠMT - neschváleno.

1a) Realizace projektu: „Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Smilovice“
Zhotovitel: AK plus Novostav, s.r.o., Jablunkovská 410, 739 61 Třinec, IČ: 253680052
Smlouva o dílo ze dne 31.10.2016 - cena: 3 352 987,- Kč

1b) Rekonstrukce MŠ
Zhotovitel: AK plus Novostav, s.r.o., Jablunkovská 410, 739 61 Třinec, IČ: 253680052
Smlouva o dílo ze dne 10.8.2017 - cena: 1. 573 000,- Kč.

Při zateplení budovy ZŠ byly nalezeny i historické dokumenty z r. 1974.

Moravskoslezský kraj

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400 tis. Kč na projekt: „Řešení havarijního stavu střechy školy“

 
 

Zateplení budovy Obecního úřadu ve Smilovicích

24.09.2013 13:31


Investor: Obec Smilovice
Projektant DSP: Ing. René Zelinka
Finanční podpora: OPŽP, výzva XLIV, projekt je schválen k financování.
Celkové náklady na projekt dle podané žádosti: 4 902 102 Kč

Administrace a řízení projektu: ASA EXPERT, a.s., IČ 27791891, vykonává tyto činnosti:
- vypracování Energetický audit: 29 645 Kč.
- podání žádosti o dotaci: 42 350 Kč
- zpracování projektové dokumentace: 71 269 Kč
- příprava zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení 36 300 Kč
- podpora řízení a monitoringu dotačního projektu 30 250 Kč
- výkon autorského a technického dozoru: 91 960 Kč

Zhotovitel:
Projektant RDS: ASA EXPERT a.s.,
zodpovědný projektant ing . Filip Machálek, autorizovaný inženýr ing. Pavel Petruška
Technický dozor investora u stavby: ASA EXPERT a.s., ing. Jiří Hořínek
Rozpočet dle výběrového řízení: 4 438 205 Kč, rezerva 221 910 Kč.

Stavba dokončena.