Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz
Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006278), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem předkládaného projektu je přístavba objektu č. p. 151, tj. mateřské školy v obci Smilovice. Tento projekt bude mít za následek vytvoření 1 nové třídy mateřské školy a zvýšení kapacity o 16 dětí na celkovou kapacitu 40 dětí ve 2 třídách mateřské školy. Předložený projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole. Rozšířením kapacity tohoto zařízení dojde k pokrytí této neuspokojené poptávky po předškolním vzdělávání a umožní zapojení rodičů na trh práce.


erb SMILOVICE Smilovice leží na úpatí strmých svahů 738 m vysoké Goduly v masivu Moravskoslezských Beskyd v krásném a tichém prostředí na místní komunikaci mezi Stříteží (odbočka ze silnice I/68) a obcí Řekou, která je jedním z center cestovního ruchu v Beskydech a je od Smilovic vzdálená 2 km, podobně jako další obec, která rovněž zastává v cestovním ruchu významné místo a má v této oblasti nemalý rozvojový potenciál - Komorní Lhotka. Rolnické brány ve znaku obce Smilovice jsou symbolem toho, že se její obyvatelé odjakživa zabývali zemědělstvím typickým pro tento kraj - obděláváním chudých políček a pastevectvím a salašením v okolních kopcích. Námaha, s jakou dobývali každodenní živobytí v těchto nepříznivých podmínkách, byla jedním z nejvýraznějších vlivů formujících jejich povahu a způsob života.

Smilovice využívají své polohy na hranici chráněné krajinné oblasti Beskyd a stávají se jedním z center sportu, rekreace a turistiky. Pro potřeby návštěvníků je k dispozici sportovní areál s moderním vybavením a několik stezek pro pěší, cyklisty i jezdce na koních zpřístupňuje obec, její širší okolí a horský masiv Beskyd po celý rok všem návštěvníkům. V částech obce těsně u hranice chráněné krajinné oblasti Beskydy lze uvažovat o individuální výstavbě rodinných domů a sídel.

Ze zajímavostí v okolí obce lze jmenovat Mánesův pomník na odbočce ve Stříteži do Smilovic, příjemné klimatické a bylinné lázně v blízké Komorní Lhotce a vesnici pevně sevřenou v úzkém horském údolí - Řeku s řadou dalších krásných míst, které určitě stojí za návštěvu v kterékoliv roční době.

PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:

Dotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

Regioforum
Euroregion Těšínské Slezsko

Moravskoslezsky kraj

Naposled přidáno

Úřední deska
50/2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupistelstva obce Smilovice + pl
19.09.2018 15:19

Úřední deska
49/2018 51. zasedání zastupitelstva obce
14.09.2018 14:46

Úřední deska
48/2018 ČEZ upozornění
06.09.2018 11:42

Úřední deska
47/2018 Rozpočtové opatření č. 5
28.08.2018 14:04

Informace obce
Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje
15.08.2018 15:49

Úřední deska
46/2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
13.08.2018 17:25

Úřední deska
45/18 VOLBY Stanovení minim.počtu členů OVK, informace o počtu a sídle volebních okrsků a vyhrazení ploch pro lepení volebních plakátů
06.08.2018 15:42

Úřední deska
44/2018 SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu
31.07.2018 08:13

Informace obce
DEN OBCE
30.07.2018 16:43

Informace obce
Oznámení - OBEC HNOJNÍK
30.07.2018 16:39

Projekty
Posílení vodárenské soustavy v obci Smilovice.
30.07.2018 09:05

Úřední deska
43/2018 50. zasedání zastupitelstva
27.07.2018 08:57

Úřední deska
42/2018 VZMR - Výzva k podání nabídek
26.07.2018 15:14

Projekty
Přístavba ZŠ, tělocvičny a nové kanalizace Smilovice
19.07.2018 10:00

Archiv úřední desky
41/2018 Ministerstvo obrany - Veřejná vyhláška
17.07.2018 13:46

Úřední deska
40/2018 Zveřejnění seznamu volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva a počtu podpisů na peticích
04.07.2018 11:22

Úřední deska
39/2018 Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017
20.06.2018 12:15

Archiv úřední desky
38/2018 49. zasedání zastupitelstva obce
19.06.2018 11:26

Úřední deska
37/2018 Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva
19.06.2018 11:25

Fotogalerie
Setkání jubilantů
15.06.2018 11:08

Úřední deska

50/2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupistelstva obce Smilovice + pl
19.09.2018 15:19

49/2018 51. zasedání zastupitelstva obce
14.09.2018 14:46

48/2018 ČEZ upozornění
06.09.2018 11:42

více>>

Informace obce

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje
15.08.2018 15:49

DEN OBCE
30.07.2018 16:43

Oznámení - OBEC HNOJNÍK
30.07.2018 16:39

Krizové situace - ČEZ
27.04.2018 13:39

Oznámení - VÝDEJ KOMPOSTÉRŮ
28.03.2018 11:39

více>>