Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Úřední deska
10/2020 Veřejná vyhláška - AOPK ČR
03.04.2020 08:02

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Informace obce
Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí
30.03.2020 22:17

Informace obce
Sdělení FINANČNÍHO ÚŘADU (FÚ)
30.03.2020 14:09

doc.png

Informace obce
Mimořádné opatření - MZ; usnesení vlády
26.03.2020 23:34

pdf.png pdf.png pdf.png

Informace obce
Výzva občanům - MSK
25.03.2020 22:47

Informace obce
KRIZOVÉ OPATŘENÍ ze dne 23.3.2020; pohyb osob
24.03.2020 11:04

pdf.png pdf.png

Informace obce
Doporučení WHO k ochranným pomůckám
23.03.2020 08:58

Informace obce
KRIZOVÉ OPATŘENÍ - ošetřovné, práce přes hranice..., LIKVIDACE ROUŠEK
20.03.2020 22:38

pdf.png

Informace obce
Aktuální situace v doručování zásilek - Česká pošta s.p. - ZMĚNA PROVOZU - ZRUŠENO
19.03.2020 12:21

Informace obce
KRIZOVÉ OPATŘENÍ - roušky, prodej osobám starším 65 let - ZMĚNA
19.03.2020 10:49

pdf.png 33466.jpgpdf.png

Informace obce
KRIZOVÉ OPATŘENÍ - občané starší 70.let; prodej textil - ZRUŠENO
17.03.2020 11:57

doc.png pdf.png

Informace obce
NEHLSEN - omezení služeb (odpad)
17.03.2020 11:04

Informace obce
Informace pro veřejnost - KRIZOVÁ OPATŘENÍ
16.03.2020 10:37

pdf.png pdf.png doc.png pdf.png pdf.png pdf.png

Informace obce
OMEZENÍ ÚŘEDNÍ DOBY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE SMILOVICE
16.03.2020 09:09

Informace obce
Důležité kontakty
16.03.2020 08:49

Informace obce
Nouzový stav - informace
13.03.2020 08:53

pdf.png

Informace obce
MSK - Informace o omezení dopravy
12.03.2020 12:32

Informace obce
Program rozvoje obce Smilovice - DOTAZNÍK
12.03.2020 07:52

Informace obce
MIMOŘÁDNÁ a KRIZOVÁ OPATŘENÍ MZČR, MVČR (uzavření škol, rušení akcí, hranice...)
10.03.2020 13:11

pdf.png pdf.png pdf.png doc.png doc.png pdf.png pdf.png pdf.png doc.png pdf.png

Informace obce
Karanténa a jak se v ní chovat
10.03.2020 12:50

Úřední deska

10/2020 Veřejná vyhláška - AOPK ČR
03.04.2020 08:02

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

5/2020 Veřejnoprávní smlouva - SC Smilovice, z.s.
13.01.2020 17:37

pdf.png

3/2020 Rozpočet r. 2020, Rozpočtová opatření, Střednědobý výhled rozpočtu – SOPS
07.01.2020 12:40

více>>

Informace obce

Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí
30.03.2020 22:17

Sdělení FINANČNÍHO ÚŘADU (FÚ)
30.03.2020 14:09

doc.png

Mimořádné opatření - MZ; usnesení vlády
26.03.2020 23:34

pdf.png pdf.png pdf.png

Výzva občanům - MSK
25.03.2020 22:47

KRIZOVÉ OPATŘENÍ ze dne 23.3.2020; pohyb osob
24.03.2020 11:04

pdf.png pdf.png

více>>


Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006278), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem předkládaného projektu je přístavba objektu č. p. 151, tj. mateřské školy v obci Smilovice. Tento projekt bude mít za následek vytvoření 1 nové třídy mateřské školy a zvýšení kapacity o 16 dětí na celkovou kapacitu 40 dětí ve 2 třídách mateřské školy. Předložený projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole. Rozšířením kapacity tohoto zařízení dojde k pokrytí této neuspokojené poptávky po předškolním vzdělávání a umožní zapojení rodičů na trh práce.


erb SMILOVICE Smilovice leží na úpatí strmých svahů 738 m vysoké Goduly v masivu Moravskoslezských Beskyd v krásném a tichém prostředí na místní komunikaci mezi Stříteží (odbočka ze silnice I/68) a obcí Řekou, která je jedním z center cestovního ruchu v Beskydech a je od Smilovic vzdálená 2 km, podobně jako další obec, která rovněž zastává v cestovním ruchu významné místo a má v této oblasti nemalý rozvojový potenciál - Komorní Lhotka. Rolnické brány ve znaku obce Smilovice jsou symbolem toho, že se její obyvatelé odjakživa zabývali zemědělstvím typickým pro tento kraj - obděláváním chudých políček a pastevectvím a salašením v okolních kopcích. Námaha, s jakou dobývali každodenní živobytí v těchto nepříznivých podmínkách, byla jedním z nejvýraznějších vlivů formujících jejich povahu a způsob života.

Smilovice využívají své polohy na hranici chráněné krajinné oblasti Beskyd a stávají se jedním z center sportu, rekreace a turistiky. Pro potřeby návštěvníků je k dispozici sportovní areál s moderním vybavením a několik stezek pro pěší, cyklisty i jezdce na koních zpřístupňuje obec, její širší okolí a horský masiv Beskyd po celý rok všem návštěvníkům. V částech obce těsně u hranice chráněné krajinné oblasti Beskydy lze uvažovat o individuální výstavbě rodinných domů a sídel.

Ze zajímavostí v okolí obce lze jmenovat Mánesův pomník na odbočce ve Stříteži do Smilovic, příjemné klimatické a bylinné lázně v blízké Komorní Lhotce a vesnici pevně sevřenou v úzkém horském údolí - Řeku s řadou dalších krásných míst, které určitě stojí za návštěvu v kterékoliv roční době.


Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:

Dotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

Regioforum
Euroregion Těšínské Slezsko

Moravskoslezsky kraj