Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.cz


informace pro turisty
letecký pohled na obec

Naposled přidáno

Informace obce
ZPĚTNÝ ODBĚR - ELEKTRO
01.06.2020 11:05

Úřední deska
23/2020 15. zasedání zastupitelstva obce
29.05.2020 15:16

pdf.png

Úřední deska
22/2020 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky - rok 2019
29.05.2020 10:30

pdf.png pdf.png

Informace obce
ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE
26.05.2020 08:10

pdf.png

Úřední deska
21/2020 Veřejná vyhláška Opatření obecní povahy - ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
22.05.2020 13:58

pdf.png

Úřední deska
20/2020 Návrh: Závěrečný účet obce Smilovice - rok 2019
22.05.2020 12:55

pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png

Odpadové hospodářství
Informace: ODKLÁDÁNÍ ODPADU
21.05.2020 12:36

34118.jpg 34119.jpgdoc.png

Odpadové hospodářství
ŠTĚPKOVAČ VĚTVÍ
12.05.2020 10:38

Informace obce
OZNÁMENÍ – DODÁVKA VODY
06.05.2020 17:04

Informace obce
OZNÁMENÍ: Uzavření vlakového přejezdu - STŘÍTEŽ
30.04.2020 11:04

pdf.png pdf.png pdf.png

Informace obce
Oznámení - místní poplatky
27.04.2020 08:33

Úřední deska
15/2020 Oznámení záměru obce o pronájmu pozemků (pacht)
24.04.2020 13:53

pdf.png

Informace obce
OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO SENIORY
24.04.2020 13:15

pdf.png

Informace obce
INFORMACE OBČANŮM - DEZINFEKCE
21.04.2020 09:06

pdf.png

Úřední deska
14/2020 MZE - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, opatření obecné povahy
20.04.2020 17:26

pdf.png pdf.png pdf.png

Informace obce
Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí
30.03.2020 22:17

Informace obce
Doporučení WHO k ochranným pomůckám
23.03.2020 08:58

Informace obce
Důležité kontakty
16.03.2020 08:49

Informace obce
Program rozvoje obce Smilovice - DOTAZNÍK
12.03.2020 07:52

Informace obce
Program rozvoje obce Smilovice - DOTAZNÍK - ukončeno
06.03.2020 14:11

Úřední deska

23/2020 15. zasedání zastupitelstva obce
29.05.2020 15:16

pdf.png

22/2020 Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky - rok 2019
29.05.2020 10:30

pdf.png pdf.png

21/2020 Veřejná vyhláška Opatření obecní povahy - ochranné pásmo radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí
22.05.2020 13:58

pdf.png

více>>

Informace obce

ZPĚTNÝ ODBĚR - ELEKTRO
01.06.2020 11:05

ČERNÝ DEN PRO OBCE A KRAJE
26.05.2020 08:10

pdf.png

OZNÁMENÍ – DODÁVKA VODY
06.05.2020 17:04

OZNÁMENÍ: Uzavření vlakového přejezdu - STŘÍTEŽ
30.04.2020 11:04

pdf.png pdf.png pdf.png

Oznámení - místní poplatky
27.04.2020 08:33

více>>


Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006278), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem předkládaného projektu je přístavba objektu č. p. 151, tj. mateřské školy v obci Smilovice. Tento projekt bude mít za následek vytvoření 1 nové třídy mateřské školy a zvýšení kapacity o 16 dětí na celkovou kapacitu 40 dětí ve 2 třídách mateřské školy. Předložený projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole. Rozšířením kapacity tohoto zařízení dojde k pokrytí této neuspokojené poptávky po předškolním vzdělávání a umožní zapojení rodičů na trh práce.


erb SMILOVICE Smilovice leží na úpatí strmých svahů 738 m vysoké Goduly v masivu Moravskoslezských Beskyd v krásném a tichém prostředí na místní komunikaci mezi Stříteží (odbočka ze silnice I/68) a obcí Řekou, která je jedním z center cestovního ruchu v Beskydech a je od Smilovic vzdálená 2 km, podobně jako další obec, která rovněž zastává v cestovním ruchu významné místo a má v této oblasti nemalý rozvojový potenciál - Komorní Lhotka. Rolnické brány ve znaku obce Smilovice jsou symbolem toho, že se její obyvatelé odjakživa zabývali zemědělstvím typickým pro tento kraj - obděláváním chudých políček a pastevectvím a salašením v okolních kopcích. Námaha, s jakou dobývali každodenní živobytí v těchto nepříznivých podmínkách, byla jedním z nejvýraznějších vlivů formujících jejich povahu a způsob života.

Smilovice využívají své polohy na hranici chráněné krajinné oblasti Beskyd a stávají se jedním z center sportu, rekreace a turistiky. Pro potřeby návštěvníků je k dispozici sportovní areál s moderním vybavením a několik stezek pro pěší, cyklisty i jezdce na koních zpřístupňuje obec, její širší okolí a horský masiv Beskyd po celý rok všem návštěvníkům. V částech obce těsně u hranice chráněné krajinné oblasti Beskydy lze uvažovat o individuální výstavbě rodinných domů a sídel.

Ze zajímavostí v okolí obce lze jmenovat Mánesův pomník na odbočce ve Stříteži do Smilovic, příjemné klimatické a bylinné lázně v blízké Komorní Lhotce a vesnici pevně sevřenou v úzkém horském údolí - Řeku s řadou dalších krásných míst, které určitě stojí za návštěvu v kterékoliv roční době.


Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:

Dotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

Regioforum
Euroregion Těšínské Slezsko

Moravskoslezsky kraj