Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.czNaposled přidáno

Úřední deska
69/2018 Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
11.12.2018 12:03

Úřední deska
68/2018 3. zasedání zastupitelstva obce
07.12.2018 14:30

Úřední deska
67/2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - SOPS
06.12.2018 13:21

Úřední deska
66/2018 Návrh rozpočtu r. 2019 - SOPS
06.12.2018 13:18

Úřední deska
65/2018 Ceník za dodávku vody
03.12.2018 07:44

Úřední deska
64/2018 Nabídka k prodeji vyřazeného a nepotřebného majetku
30.11.2018 13:25

Úřední deska
63/ 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Smilovice
29.11.2018 13:08

Úřední deska
62/2018 Návrh rozpočtu obce Smilovice na rok 2019
29.11.2018 13:04

Úřední deska
61/2018 ČEPS - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
29.11.2018 11:29

Fotogalerie
Strom republiky
19.11.2018 11:41

Archiv úřední desky
60/2018 2. zasedání zastupitelstva obce
15.11.2018 15:18

Archiv úřední desky
59/2018 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Smilovice
09.11.2018 13:44

Archiv úřední desky
58/2018 NÁVRH: Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Smilovice
09.11.2018 13:35

Archiv úřední desky
57/2018 Veřejná vyhláška - MSK
08.11.2018 14:05

Informace obce
VODNÉ – ZMĚNA TERMÍNU
08.11.2018 08:34

Informace obce
Oznámení - dodávka vody
24.10.2018 11:35

Archiv úřední desky
56/2018 1. (ustavující) zasedání zastupitelstva obce
22.10.2018 17:09

Fotogalerie
Den obce r. 2018
18.10.2018 13:35

Úřední deska
55/2018 Rozpočtové opatření obce - rok 2018
17.10.2018 11:42

Informace obce
Oznámení - HAVÁRIE - voda - pokyny
11.10.2018 08:39

Úřední deska

69/2018 Veřejná vyhláška - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
11.12.2018 12:03

68/2018 3. zasedání zastupitelstva obce
07.12.2018 14:30

67/2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu - SOPS
06.12.2018 13:21

více>>

Informace obce

VODNÉ – ZMĚNA TERMÍNU
08.11.2018 08:34

Oznámení - dodávka vody
24.10.2018 11:35

Oznámení - HAVÁRIE - voda - pokyny
11.10.2018 08:39

Informace VOLBY
27.09.2018 09:28

DEN OBCE
30.07.2018 16:43

více>>


Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006278), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem předkládaného projektu je přístavba objektu č. p. 151, tj. mateřské školy v obci Smilovice. Tento projekt bude mít za následek vytvoření 1 nové třídy mateřské školy a zvýšení kapacity o 16 dětí na celkovou kapacitu 40 dětí ve 2 třídách mateřské školy. Předložený projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole. Rozšířením kapacity tohoto zařízení dojde k pokrytí této neuspokojené poptávky po předškolním vzdělávání a umožní zapojení rodičů na trh práce.


erb SMILOVICE Smilovice leží na úpatí strmých svahů 738 m vysoké Goduly v masivu Moravskoslezských Beskyd v krásném a tichém prostředí na místní komunikaci mezi Stříteží (odbočka ze silnice I/68) a obcí Řekou, která je jedním z center cestovního ruchu v Beskydech a je od Smilovic vzdálená 2 km, podobně jako další obec, která rovněž zastává v cestovním ruchu významné místo a má v této oblasti nemalý rozvojový potenciál - Komorní Lhotka. Rolnické brány ve znaku obce Smilovice jsou symbolem toho, že se její obyvatelé odjakživa zabývali zemědělstvím typickým pro tento kraj - obděláváním chudých políček a pastevectvím a salašením v okolních kopcích. Námaha, s jakou dobývali každodenní živobytí v těchto nepříznivých podmínkách, byla jedním z nejvýraznějších vlivů formujících jejich povahu a způsob života.

Smilovice využívají své polohy na hranici chráněné krajinné oblasti Beskyd a stávají se jedním z center sportu, rekreace a turistiky. Pro potřeby návštěvníků je k dispozici sportovní areál s moderním vybavením a několik stezek pro pěší, cyklisty i jezdce na koních zpřístupňuje obec, její širší okolí a horský masiv Beskyd po celý rok všem návštěvníkům. V částech obce těsně u hranice chráněné krajinné oblasti Beskydy lze uvažovat o individuální výstavbě rodinných domů a sídel.

Ze zajímavostí v okolí obce lze jmenovat Mánesův pomník na odbočce ve Stříteži do Smilovic, příjemné klimatické a bylinné lázně v blízké Komorní Lhotce a vesnici pevně sevřenou v úzkém horském údolí - Řeku s řadou dalších krásných míst, které určitě stojí za návštěvu v kterékoliv roční době.


Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:

Dotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

Regioforum
Euroregion Těšínské Slezsko

Moravskoslezsky kraj