Obecní úřad SMILOVICE
Smilovice 13
739 55 Smilovice u Třince
tel: 558 694 522, 724 181 050
email: ou-smilovice(at)smilovice.czNaposled přidáno

Úřední deska
60/2018 2. zasedání zastupitelstva obce
15.11.2018 15:18

Úřední deska
59/2018 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Smilovice
09.11.2018 13:44

Úřední deska
58/2018 NÁVRH: Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Smilovice
09.11.2018 13:35

Úřední deska
57/2018 Veřejná vyhláška - MSK
08.11.2018 14:05

Informace obce
VODNÉ – ZMĚNA TERMÍNU
08.11.2018 08:34

Informace obce
Oznámení - dodávka vody
24.10.2018 11:35

Archiv úřední desky
56/2018 1. (ustavující) zasedání zastupitelstva obce
22.10.2018 17:09

Fotogalerie
Den obce r. 2018
18.10.2018 13:35

Úřední deska
55/2018 Rozpočtové opatření obce - rok 2018
17.10.2018 11:42

Informace obce
Oznámení - HAVÁRIE - voda - pokyny
11.10.2018 08:39

Úřední deska
54/2018 Veřejnoprávní smlouva - JPO
08.10.2018 13:00

Úřední deska
53/18 zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
06.10.2018 16:21

Úřední deska
52/2018 SPÚ - nabídka pozemků k pronájmu
05.10.2018 13:07

Archiv úřední desky
51/2018 Dražební vyhláška
27.09.2018 14:09

Informace obce
Informace VOLBY
27.09.2018 09:28

Archiv úřední desky
50/2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupistelstva obce Smilovice + pl
19.09.2018 15:19

Archiv úřední desky
49/2018 51. zasedání zastupitelstva obce
14.09.2018 14:46

Úřední deska
48/2018 ČEZ upozornění
06.09.2018 11:42

Archiv úřední desky
47/2018 Rozpočtové opatření obce č. 5
28.08.2018 14:04

Archiv úřední desky
46/2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
13.08.2018 17:25

Úřední deska

60/2018 2. zasedání zastupitelstva obce
15.11.2018 15:18

59/2018 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Smilovice
09.11.2018 13:44

58/2018 NÁVRH: Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Smilovice
09.11.2018 13:35

více>>

Informace obce

VODNÉ – ZMĚNA TERMÍNU
08.11.2018 08:34

Oznámení - dodávka vody
24.10.2018 11:35

Oznámení - HAVÁRIE - voda - pokyny
11.10.2018 08:39

Informace VOLBY
27.09.2018 09:28

DEN OBCE
30.07.2018 16:43

více>>


Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu "Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích" (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006278), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem předkládaného projektu je přístavba objektu č. p. 151, tj. mateřské školy v obci Smilovice. Tento projekt bude mít za následek vytvoření 1 nové třídy mateřské školy a zvýšení kapacity o 16 dětí na celkovou kapacitu 40 dětí ve 2 třídách mateřské školy. Předložený projekt reaguje na neuspokojenou poptávku po místech v mateřské škole. Rozšířením kapacity tohoto zařízení dojde k pokrytí této neuspokojené poptávky po předškolním vzdělávání a umožní zapojení rodičů na trh práce.


erb SMILOVICE Smilovice leží na úpatí strmých svahů 738 m vysoké Goduly v masivu Moravskoslezských Beskyd v krásném a tichém prostředí na místní komunikaci mezi Stříteží (odbočka ze silnice I/68) a obcí Řekou, která je jedním z center cestovního ruchu v Beskydech a je od Smilovic vzdálená 2 km, podobně jako další obec, která rovněž zastává v cestovním ruchu významné místo a má v této oblasti nemalý rozvojový potenciál - Komorní Lhotka. Rolnické brány ve znaku obce Smilovice jsou symbolem toho, že se její obyvatelé odjakživa zabývali zemědělstvím typickým pro tento kraj - obděláváním chudých políček a pastevectvím a salašením v okolních kopcích. Námaha, s jakou dobývali každodenní živobytí v těchto nepříznivých podmínkách, byla jedním z nejvýraznějších vlivů formujících jejich povahu a způsob života.

Smilovice využívají své polohy na hranici chráněné krajinné oblasti Beskyd a stávají se jedním z center sportu, rekreace a turistiky. Pro potřeby návštěvníků je k dispozici sportovní areál s moderním vybavením a několik stezek pro pěší, cyklisty i jezdce na koních zpřístupňuje obec, její širší okolí a horský masiv Beskyd po celý rok všem návštěvníkům. V částech obce těsně u hranice chráněné krajinné oblasti Beskydy lze uvažovat o individuální výstavbě rodinných domů a sídel.

Ze zajímavostí v okolí obce lze jmenovat Mánesův pomník na odbočce ve Stříteži do Smilovic, příjemné klimatické a bylinné lázně v blízké Komorní Lhotce a vesnici pevně sevřenou v úzkém horském údolí - Řeku s řadou dalších krásných míst, které určitě stojí za návštěvu v kterékoliv roční době.


Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro Android

Mobilní aplikace "Obec Smilovice" pro iOS


PŘIHLÁŠENÍ/ZRUŠENÍ ODBĚRU NOVINEK NA EMAIL
Váš email: Opište kód:

Dotační projekt "Místní akční plán v ORP Třinec"

Regioforum
Euroregion Těšínské Slezsko

Moravskoslezsky kraj